Polityka prywatności

§ 1 Definicje

 1. Administratorem danych osobowych klientów Michał Zięba Information Architect (NIP: 819-162-10-87) z siedzibą pod adresem ul. Jazowa 67/32, 35-326 Rzeszów jest właściciel, Michał Zięba, zwany w dalszej części Polityki Prywatności jako Administrator.
 2. Użytkownikiem jest każda osoba, która zdecydowała się na zakup usługi hostingowej świadczonej przez Administratora.

§ 2 Podstawy prawne

 1. Dane osobowe Użytkowników oraz ich klientów przetwarzane będą przez Administratora zgodnie z:
  • ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.922),
  • ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.),
  • z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzanie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L. Nr 119, str. 1) – zwane dalej RODO,
  • z RODO wraz z nowymi przepisami krajowymi od 25.05.2018 r.

§ 3 Zakres przetwarzania danych

 1. Administrator przetwarza dane Użytkowników oraz ich klientów wyłącznie w celu realizacji usług hostingowych.
 2. Administrator nie będzie przekazywał danych Użytkowników oraz ich klientów żadnym podmiotom zewnętrznym poza pewnymi wyjątkami, tj.:
  • umożliwienie komunikacji zarówno tradycyjnej jak i elektronicznej,
  • umożliwienie rejestracji domen internetowych,
  • realizację płatności za usługi,
  • prowadzenie księgowości.

§ 4 Zobowiązania Administratora

 1. Administrator zobowiązuje się stosować wysokiej jakości środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony przetwarzanych danych Użytkowników oraz ich klientów.
 2. Administrator zapewnia, że jedynie on sprawuje stałą kontrolę nad procesami przetwarzania danych w celu ich ochrony.
 3. Administrator zapewnia, że dane przechowywane są wyłącznie na sprawdzonych i zabezpieczonych zasobach, u starannie dobranych dostawców.

§ 5 Prawa Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo w każdej chwili zrezygnować z usługi i zażądać usunięcia wszelkich jego danych. Należy pamiętać, że wiąże się to również z usunięciem kopii zapasowych, co będzie skutkowało niemożnością przywrócenia danych w przyszłości.

 

Ostatnia aktualizacja polityki prywatności: 2018-05-01